استفاده از داوری ضد افسردگی به جوانان توصیه می شود | اطلاعات دارویی

ماه نشان
سپتامبر 21, 2019 0 Comment

محققان آمریکایی اعلام کردن،به کار گیری داروی ضد افسردگی در جوانان واسه کاهش خودکشی پیشنهاد می شه.

به گزارش دکتر سلام به نقل از پایگاه خبری رویترز، محققان آمریکایی اعلام کردن ،بعد از اعلام ممنوع بودن به کار گیری داروهای ضد افسردگی در جوانان در سال ۲۰۰۴ خودکشی بمیزان زیادی در میان اونا زیاد شد.

براساس این گزارش ،محققان با انجام ۷ آزمایش جداگونه به اینجور نتایجی دست پیدا کردن.

این گزارش حاکیست؛ در این مطالعه ۵۳۱۰ جوون بررسی شدن.

یادآور می شه؛ محققان اعلام کردن ادامه ممنوع بودن به کار گیری این داروها می تونه در آینده خطرناک باشه.

منبع : hidoctor.ir