گرایش : مدیریت بیمه

عنوان :  تاثیر مدل رقابتی مایکل پورتر برفعالیت شرکت های بیمه استان اصفهان

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

“M.A”

مدیریت بازرگانی –گرایش مدیریت بیمه

عنوان :

« تاثیر مدل رقابتی مایکل پورتر برفعالیت شرکت های بیمه استان اصفهان»

(موردمطالعه شرکت های بیمه دانا،آسیا،جدید ورازی اصفهان)

استاد راهنما :

دکتر علی اخوان

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

چکیده:

پژوهش مورد نظر مطالعه تاثیرمدل رقابتی مایکل پورتر برفعالیت شرکت های بیمه استان اصفهان        می باشد.

در این پژوهش آغاز عوامل رقابتی مدل پورتر مورد مطالعه وسپس با در نظر داشتن عوامل کلیدی رقابت در بازار بیمه به شناسایی  بیمه گر ، بیمه گزار ، خود بیمه گری ،شرکت های کپتیو[1]، بیمه مرکزی وشرکت های بیمه پرداخته وسپس مؤلفه های مدل رقابتی مایکل پورترو مدل تطبیقی پورتر در صنعت بیمه  مورد ارزیابی قرار می گیرد. در فصل دوّم مقدمه ای بر بیمه و تاریخچه بیمه می باشد به صورتیکه کوشش بر آن می باشد صنعت بیمه را به صورت علمی و تخصّصی مورد ارزیابی قرار دهیم. ابزار سنجش این پژوهش پرسشنامه ای با 24 پرسش می باشد. جامعه مورد مطالعه دراین پژوهش نمایندگان شرکت های بیمه دانا، آسیا، جدید و رازی دراستان اصفهـان می باشند که بر این اساس 188 نفرانتخاب وپرسشنامه دربین انان توزیع واطلاعات لازم جمع آوری گردید .برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون فرضیه ها ،تحلیل واریانس و جداول آماری واز نرم افزار SPSS 19  بهره گیری گردید .نتایج بدست آمده حاکی ازآن دارد که طبق نظرات نمایندگان بیشترین عامل رقابت برفعالیت شرکت های بیمه استان اصفهان را  قدرت چانه زنی بیمه گذاران با میانگین رتبه3.35 و کمترین ان را ورود شرکت های بیمه تازه وارد با میانگین رتبه 2.15 دارا می باشد.

واژه گان کلیدی:  نیروهای رقابتی پورتر/ مزیت رقابتی/ بیمه گر / بیمه گزار /خود بیمه گری/ چانه زنی

مقدمه:

بیمه در دنیای کنونی یکی از ارکان مهم زندگی و اقتصاد کشورهای پیشرفته و در حال توسعه می باشد.اکثر افراد ساکن در کشورهای پیشرفته دارای چندین نوع بیمه هستند.بیمه خودرو،منزل،عمر و سرمایه گذاری مانند بیمه هایی می باشد که این افراد از آن بهره می گیرند.بیمه صندوقی برای تامین خسارت های جانی و مالی می باشد. بیمه در زمان حال برای پیش بینی و مقابله با حوادثی که در آینده احتمال رخ دادن آن می باشد در نظر گرفته شده می باشد و به نحوی آینده نگری اقتصادی می باشد. در ایران نیز،صنعت بیمه کشور به سرعت بسوی خصوصی سازی و آزاد سازی گام بر داشته می باشد بطوری که تا کنون شاهد فعالیت حدود 28 شرکت به ثبت رسیده و فعال در زمینه بیمه های بازرگانی در ایران هستیم ، لذا بیمه گران هر روز با رقابتی فزاینده تر از قبل مواجهند و مسلما” آینده از آن بیمه گرانی خواهد بود که بتوانند روشهای سنتی فروش را با واقعیتها و مهارتهای بازاریابی و فروشندگی حرفه ای خدمات بیمه ای جایگزین نمایند( روستا، 1392).

فروش بیمه، به دلیل اینکه خدمتی غیر قابل نظاره و غیر قابل لمس را می فروشد، تا حدود زیادی کار را برای فروشنده آن مشکل می نماید پس آشنایی با ماهیت خدمات و کالاهای غیر ملموس مانند بیمه و کوشش برای مشهود جلوه دادن اقلام نامشهود یا نا ملموس قدم اول در موفقیت فروش بیمه می باشد .

 محیط اقتصادی امروزی، محیطی پیچیده ومتلاطم می باشد ،به طوریکه مطالعه های اجزای یک محیط برای رقابت موثر امری ضروری می باشد.شرکت ها بابررسی ابعاد مختلفی از محیط راحت تر وبهتر می توانند مجموعه فرصت ها و تهدیدهای پیش روی شرکت رابشناسند وقادرند نسبت به تغییرات محیطی واکنش مناسب نشان دهند.

با در نظر داشتن تحقیقات فراوان صورت گرفته در زمینه شناسایی عوامل موفقیت در بازاریابی ، همچنان در ایران ما، در خصوص فروش خدمات بیمه ای  با مشکلاتی مواجه هستیم که این امر می تواند ناشی از عدم شناخت عوامل رقابتی باشد.

پژوهش حاضر در نظر دارد به این زمینه بپردازد و عوامل رقابتی  مختلف که در وحله اول منجر به شناخت معضلات موجود در شرکت خود و در نهایت باعث موفقیت در امر فروش خدمات بیمه ای می گردد را شناسایی و مطالعه نماید. با در نظر داشتن مطالعه های انجام شده، در این پژوهش از مدل پنج وجهی مایکل پورتر[2] بهره گیری می گردد.

پورتر[3] برای مطالعه محیط رقابتی در یک صنعت ،پنج نیرو معرفی کرده می باشد که عبارتند ازتهدیدرقبای تازه وارد[4] ، تهدید محصولات یا خدمات جایگزین[5] ، قدرت چانه زنی خریداران[6] ،قدرت چانه زنی تامین کنندگان[7] ورقابت درمیان شرکت های موجود درصنعت[8] (دیوید ا آکر ،1386) .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ما می توانیم این مدل را با صنعت بیمه تطبیق داده و  در عرصه صنعت بیمه از آن بهره گیری نماییم .

1-1) مسأله پژوهش:

باوجود پیشرفتهای فراوان در تکنولوژی و علم در زمینه های مختلف در جهان، صنعت بیمه در جهان وبویژه در ایران ازرشد قابل ملاحظه ای برخوردارنشده می باشد و لازم می باشد این صنعت با داشتن نیروی انسانی متخصّص و بهره گیری از دانش و تجربه بتواند عملکرد مناسبی داشته باشد.مانند مسائلی که اینجانب را واداشت تا مبادرت به انجام این پژوهش در صنعت بیمه بنمایم میتوان به موارد ذیل تصریح نمود:

1-تحقیقات به اقدام آمده در صنعت بیمه در کشور ایران بسیار محدود  می باشد که لازم می باشد دولت توجه خاصی به صنعت بیمه داشته باشد و رشته های دانشگاهی مرتبط با صنعت بیمه افزایش یابد وبرنامه هایی جهت افزایش اطلاعات عامه مردم از صنعت بیمه و فواید بیمه صورت پذیرد.

2- استان اصفهان به لحاظ برخورداری از پتانسیل های مناسبی مانند : بیمه گذاران حقیقی وحقوقی، کارخانه های صنعتی وتولیدی ومادر تخصصی( در زمینه فولاد ،پتروشیمی و غیره) ،بخش کشاورزی وسایر موارد پتانسیل بسیار بالایی جهت انجام خدمات بیمه ای دارد   .

اما عدم گسترش و توسعه ضریب نفوذ بیمه طی سالهای گذشته با در نظر داشتن طرح تحول بیمه ، آزاد سازی تعرفه ها و به وجودآمدن شرکتهای بیمه جدید ،این نگرانی را برای شرکت های بیمه به وجودآورده می باشد که چرا باتوجه به وجود بازارهای بالفعل وبالقوه موجود ،سهم بازاروضریب نفوذ بیمه  هریک از شرکتهای بیمه ای  در استان اصفهان بسیار ناچیز و تامل برانگیز می باشد لذا رقابت یا  داشتن مزیت رقابتی در میان این تعداد شرکت بیمه، امری اجتناب ناپذیر می باشد و شرکت های بیمه بایستی با اتخاذ استراتژی های مناسب فروش وبرنامه ریزی صحیح ، عوامل تاثیرگذار بر طریقه فروش و عملکرد شرکتهای خود را مطالعه وتحلیل نمایند .

1-2) ضرورت پژوهش:

گسترش تجارت جهاني، تغييرات سريع در الگوهاي مصرف و تقاضا، انقلاب در فناوري اطلاعات و همچنين افزايش در تعداد و کيفيت رقباي محلي و بين المللي در دو دهة اخير مفهوم رقابت‌پذيري از اهميت ويژه اي برخوردار گشته می باشد.  

1-3) اهداف پژوهش:

1- در سطح کشور مطالعه رقابت در صنعت بیمه با در نظر داشتن عملکرد شرکت ها کمتر صورت پذیرفته می باشد و این پژوهش می تواند مقدمه ای بر تحقیقات بعدی گردد.

2- همان گونه که می دانیم هدف اصلی و نهایی در بیشتر سازمان ها کسب سودآوری و  بدست آوردن یک جایگاه مناسب در میان رقبا می باشد و دستیابی به عملکرد بهتر سازمان می تواند باعث کسب مزیت رقابتی نسبت به رقبا گردد، لذا نتایج حاصل از این پژوهش می تواند صنعت بیمه را در دستیابی به اهداف فوق یاری نماید.

3- با در نظر داشتن این امر که پژوهش به اقدام آمده در بین چهار شعبه بیمه صورت پذیرفته می باشد، لذا نتایج بدست آمده در نهایت باعث به وجودآمدن یک حالت مقایسه ای در بین کلیه شرکت های بیمه  گردیده و باعث می گردد شرکت های بیمه نقاط ضعف خود را برطرف و تبدیل به نقطه قوت نمایند، در نهایت باعث تحقق در اهداف استراتژیک می گردد.

4- مقایسه هریک از عوامل رقابتی  در شرکت (در هریک از چهار شرکت) مشخص کردن فاکتور هایی که دارای بیشترین درجه و کمترین درجه هریک از چهارشعبه دارند.

1-4) فرضیات پژوهش:

فرضیه اصلی : میزان تاثیر گذاری عوامل مدل پورتر در شرکت های بیمه استان اصفهان با یکدیگرتفاوت معناداری دارد .

فرضیه های فرعی:

فرضیه 1: میزان تاثیر گذاری عامل «رقابت میان شرکت های بیمه»  در شرکت های بیمه استان اصفهان با یکدیگرتفاوت معناداری دارد .

فرضیه 2: میزان تاثیر گذاری عامل «ورود شرکت های تازه واردبه صنعت بیمه» در شرکت های بیمه استان اصفهان با یکدیگرتفاوت معناداری دارد .

فرضیه 3: میزان تاثیر گذاری عامل «قدرت چانه زنی بیمه گذاران» در شرکت های بیمه استان اصفهان با یکدیگرتفاوت معناداری دارد .

فرضیه 4: میزان تاثیر گذاری عامل «قدرت چانه زنی بیمه گران» در شرکت های بیمه استان اصفهان با یکدیگرتفاوت معناداری دارد .

فرضیه 5: میزان تاثیر گذاری عامل«خود بیمه گری» در شرکت های بیمه استان اصفهان با یکدیگرتفاوت معناداری دارد .

1-5) قلمرو پژوهش:

1-5-1) قلمرو مکانی:

شرکت های بیمه استان اصفهان شامل بیمه دانا،آسیا،جدید ورازی .این چهارشرکت بدلیل سابقه طولانی درصنعت بیمه و دارای شبکه فروش مناسب ازمیان سایرشرکت های بیمه انتخاب گردیده اند.

1-5-2) قلمرو زمانی:

سال 1393

1-5-3) قلمرو موضوعی:

پژوهش انجام گرفته در چارچوب مطالعات مدیریت استراتژیک و در بخش تاثیر مدل رقابتی مایکل پورتر بر فعالیت های  صنعت بیمه  صورت گرفته می باشد.

1-6) متغیرهای پژوهش:

در این پژوهش از متغیرهای ورود شرکت های تازه واردبه صنعت بیمه ،خودبیمه گری ،قدرت چانه زني بیمه گذاران ،قدرت چانه زني بیمه گران ، رقابت میان شرکت های بیمه به عنوان متغیر مستقل و فعالیت شرکت های بیمه به عنوان  متغير وابسته در نظر گرفته شده اند .

1-7) تعریف واژه هاو اصطلاحات:

1) مزیت رقابتی[9]:

مزیت رقابتی شامل مجموعه عوامل یا توانمندی هایی می باشد که همواره شرکت را به نشان دادن عملکردی بهتر از رقبا قادر می سازد. به تعبیری، مزیت رقابتی عامل یا ترکیبی از عواملی می باشد که در یک محیط رقابتی سازمان را بسیار موفق تر از سایر سازمان ها می نماید و رقبا نمی توانند به راحتی از آن تقلید کنند.

2) بیمه گذار[10]:

 شخصي که قرارداد بيمه را منعقد و پرداخت حق بيمه را تعهد ميکند. در بيمه هاي اموال و مسئوليت بيمه گذار مشخص می باشد، اما در بيمه هاي اشخاص گاهي بيمه گذار يک شخص يا يک موسسه می باشد و بيمه شدگان، اشخاص ديگري ميباشند.

بيمه‌گر[1] :

 بيمه‌گر شخصي می باشد حقوقي كه پیش روی دريافت حق‌بيمه از بيمه‌گذار تعهد جبران خسارت و يا پرداخت وجه معيني را در صورت وقوع حادثه به عهده مي‌گيرد.

5) خود بیمه گری[2] :

خود بیمه گری فعالیتی بیمه ای می باشد که در آن شرکت خود بیمه گر، کلیه ریسکهای یک گروه یا سازمان و یا سازمانهای وابسته را بیمه می ‌کند به این شکل که حق بیمه ای متناسب با ریسک از واحدهای وابسته خود دریافت و آنها را در صندوقی واریز و از محل آن خسارت وارده را جبران می ‌کند.

6)چانه زنی[3] :

چانه‌زنی یا به گونه عامیانه‌تر چک و چانه زدن اصطلاحاً به معنی اصرار هر یک از دو طرف معامله در مراعات سود خویش می باشد. سماجت فروشنده در پایین نیاوردن قیمت جنس و تقاضای مکرر خریدار در کاستن بهای آن و گفتگوی فروشنده و مشتری بر سر بهای جنس مورد معامله را چانه‌زنی می‌گویند.

1-8) چار چوب پژوهش:

در پژوهش موردنظر از مدل پنج وجهی مایکل پورتر بهره گیری گردیده می باشد وتطبیق سازی مدل پورتر در  صنعت بیمه.

فرايند جهاني شدن، به وجود آمدن سازمان‌ تجارت جهاني و يکپارچگي بازارهاي جهاني، پيشرفتهاي سريع و بنيادين تکنولوژيک، پيشرفت هاي جديد در زمينه‌ فناوري اطلاعات، افزايش تغييرات سريع در الگوهاي مصرف و تقاضا، تبيين کنترل هاي آلودگي محيط زيست و حفظ منابع انرژي، کمبود منابع و هزينه‌هاي بالاي آنها، چالشهايي هستند که بنگاه‌ها و صنايع مختلف در عرصة تجارت و            فعاليتهاي اقتصادي با آن روبرو هستند و ادامة حيات آنها، منوط به تصميم گيري درست و به موقع در برابر اين تغييرات می باشد. در اين ميان، فرايند جهاني شدن و گسترش بازارهاي مصرف و نيز افزايش تعداد رقبا و شدت رقابت، باعث اهميت بخشيدن به مفاهيمي مانند رقابت‌پذيري شده می باشد.اين امر موجب گرديده تا بنگاه‌ها، صنايع و کشورهاي مختلف در جهت ارتقاي رقابت‌پذيري خود به شناسايي عوامل مؤثر بر رقابت‌پذيري و تقويت آنها کوشش کنند. بسياري از محققان جهت توجيه و تفسير رقابت‌پذيري و عوامل مؤثر بر آن، نظريه و مدل‌هايي را عرضه داشته اند و عوامل مؤثر بر رقابت‌پذيري را دسته بندي کرده و در قالب مدل هايي ارائه کرده اند. اين نظريه‌ها و مدل‌ها نيز از تنوع نسبتا زيادي برخوردارند. اما در اين ميان مدل پنج وجهی  مايکل پورتر از اهميت و جايگاه ويژه‌اي برخوردار می باشد.

مايکل پورتر متولد سال 1947 در آمريکا مي باشد. وي داراي مدرک کارشناسي مهندسي مکانيک از دانشگاه پرينستون و کارشناسي ارشد ام بي اي(MBA) و دکتراي اقتصاد کسب و کار از دانشگاه هاروارد مي باشد. وي در سال 1981 در 34 سالگي استاد دانشگاه هاروارد گرديدو همچنين موسس دوره راهبرد در هاروارد می باشد پورتر راهبرد،تجارت و اقتصاد را به هم پيوند داد، مدل پنج نيروي رقابتي پورتر شهرت جهاني دارد .هدف از راهبرد رقابتي براي يک واحد کسب و کار در يک صنعت دست يافتن به موقعيت برتر در بين رقبا و همچنين حفظ و ادامه حيات باتوجه به شرايط موجود مي باشد.

1-8-1) مدل 5 وجهی مایکل پورتر

پورتر[4] برای مطالعه محیط رقابتی در یک صنعت ،پنج نیرو معرفی کرده می باشد که عبارتند ازتهدیدرقبای تازه وارد[5] ، تهدید محصولات یا خدمات جایگزین[6] ، قدرت چانه زنی خریداران[7] ،قدرت چانه زنی تامین کنندگان[8] ورقابت درمیان شرکت های موجود درصنعت[9] (دیوید ا آکر ،1386،113) .

تعداد صفحه :126

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان